Hľadaný výraz: 1Sol 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

1

mail   print   facebook   twitter