výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Prís 10, 1-32

1 Syn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej. 2 Nie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci. 3 Nie dopuści Pan łaknąć duszy sprawiedliwego; ale majętność niezbożników rozproszy. 4 Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca. 5 Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny; kto dosypia we żniwa, jest syn pohańbienia. 6 Błogosławieństwo jest nad głową sprawiedliwego; ale usta bezbożnych pokrywają nieprawość. 7 Błogosławiona jest pamiątka sprawiedliwego; ale imię niezbożnych śmierdzi. 8 Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie. 9 Kto chodzi w szczerości, chodzi bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawion będzie. 10 Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale głupi od warg swoich upadnie. 11 Usta sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość. 12 Nienawiść wzbudza swary; ale miłość wszystkie przestępstwa pokrywa. 13 W wargach roztropnego znajduje się mądrość; ale kij na grzbiecie szalonego. 14 Mądrzy tają umiejętność; ale usta głupiego bliskie upadku. 15 Majętność bogatego jest miastem jego mocnem; ale nędza jest ubogich zniszczeniem. 16 Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku grzechowi. 17 Ścieszką żywota idzie, kto przyjmuje karność; ale kto gardzi strofowaniem, w błąd się zawodzi. 18 Kto pokrywa nienawiść wargami kłamliwemi, i kto rozgłasza hańbę, głupi jest. 19 Wielomowność nie bywa bez grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest. 20 Srebro wyborne jest język sprawiedliwego; ale serce niezbożnych za nic nie stoi. 21 Wargi sprawiedliwego wiele ich żywią; ale głupi dla głupstwa umierają. 22 Błogosławieństwo Pańskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia. 23 Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości. 24 Czego się boi niezbożnik, to nań przychodzi; ale czego żądają sprawiedliwi, Bóg im daje. 25 Jako przemija wicher, tak się niepobożni nie ostoją; ale sprawiedliwy ma grunt wieczny. 26 Jako ocet zębom, i jako dym oczom, tak jest leniwy tym, którzy go posyłają. 27 Bojaźń Pańska dni przyczynia; ale lata niezbożnego ukrócone bywają. 28 Oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele, ale nadzieja niezbożnych zginie. 29 Droga Pańska jest mocą szczeremu; ale strachem tym, którzy broją złości. 30 Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi. 31 Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość; ale język przewrotny będzie wycięty. 32 Wargi sprawiedliwego znają, co się Bogu podoba; ale usta niepobożnych są przewrotne.

Prís 10, 1-32

Verš 1
Syn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej.
Prís 15:20 - Syn mądry uwesela ojca; ale głupi człowiek lekce waży matkę swoję.

Verš 2
Nie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci.
Prís 11:4 - Niepomogą bogactwa w dzień gniewu; ale sprawiedliwość wybawia od śmierci.

Verš 4
Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca.
Prís 12:24 - Ręka pracowitych będzie panowała; ale zdradliwa będzie dań dawała.

Verš 8
Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie.
Prís 10:10 - Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale głupi od warg swoich upadnie.

Verš 11
Usta sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość.
Prís 13:14 - Nauka mądrego jest źródłem żywota ku ochronieniu się sideł śmierci.

Verš 12
Nienawiść wzbudza swary; ale miłość wszystkie przestępstwa pokrywa.
1Kor 13:7 - Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.
1Pt 4:8 - Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim; albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów.

Verš 13
W wargach roztropnego znajduje się mądrość; ale kij na grzbiecie szalonego.
Prís 20:30 - Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Verš 23
Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości.
Prís 14:9 - Każdy głupi nakrywa grzech, a między uprzejmymi mieszka przyjaźń.

Verš 27
Bojaźń Pańska dni przyczynia; ale lata niezbożnego ukrócone bywają.
Prís 9:11 - Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota.

Verš 28
Oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele, ale nadzieja niezbożnych zginie.
Jób 8:13 - Takieć są drogi wszystkich, którzy zapominają Boga; i tak nadzieja obłudnika zginie.
Jób 11:20 - Ale oczy niepobożnych ustaną i ucieczka ich zginie, a nadzieja ich będzie jako wyjście duszy z człowieka.
Ž 112:10 - Widząc to niepobożny, będzie się gniewał, i zębami swemi zgrzytał, i schnąć będzie; żądość niepobożnych zginie.

Verš 29
Droga Pańska jest mocą szczeremu; ale strachem tym, którzy broją złości.
Prís 13:6 - Sprawiedliwość strzeże tego, który żyje bez zmazy; ale niezbożność podwraca grzesznika.

Pris 10,1 - Porov. 29,3a; 15,20b.

Pris 10,2 - Porov. 11,4; Sir 5,1.10; 11,19–20.

Pris 10,3 - Porov. 13,25; Ž 34,11; 37,19; Tob 4,21.

Pris 10,6 - V. 6b porov. s v. 11b. Nehodí sa k v. 6a. Pôvodný verš, ktorý by sa hodil k v. 6a, v pôvodine sa nám nezachoval.

Pris 10,10 - V. 10b sa v hebrejčine rovná v. 8b a tu sa nehodí. Grécky preklad miesto 10b má tento polverš: "ten však, kto karhá otvorene, spôsobuje blaho".

Pris 10,12 - Porov. 17,9; 1 Pt 4,8.

Pris 10,13 - Porov. 19,29 a 26,3b.

Pris 10,15 - Porov. 13,8; 14,20; 18,11; 19,4.

Pris 10,16 - Porov. 11,18.