výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

1Krn 25, 1-31

1 I odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych, i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mążów pracujących w usłudze swej: 2 Z synów Asafowych: Zachur, i Józef, i Natanijasz, i Asarela. Synowie Asafowi byli pod ręką Asafową, który prorokował na rozkazanie królewskie. 3 Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi: Godolijasz, i Zery, i Jesajasz, Hasabijasz, i Matytyjasz, i Symej, sześć, pod ręką ojca ich Jedytuna, który prorokował przy harfie, wyznawając i chwaląc Pana. 4 Z Hemana: Synowie Hemanowi: Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel, i Jerymot, Chananijasz,Chanani, Eliata, Gieddalty, i Romantyjeser, i Jasbekassa, Malloty, Hotyr, Machazyjot. 5 Ci wszyscy byli synowie Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych, ku wywyższeniu rogu: bo dał Bóg czternaście synów Hemanowych, i trzy córki. 6 Ci wszyscy byli pod sprawą ojca swego przy śpiewaniu w domu Pańskim na cymbałach, na lutniach, i na cytrach ku służbie w domu Bożym, jako rozkazał król, i Asaf, Jedytun, i Heman. 7 A był poczet ich z braci ich, którzy byli ćwiczonymi w pieśniach Pańskich, wszystkich mistrzów dwieście ośmdziesiąt i ośm. 8 I miotali losy, straż przeciwko straży, tak mały jako i wielki, tak mistrz jako i uczeń. 9 I padł los pierwszy w domu Asafowym na Józefa; na Godolijasza wtóry, z braćmi jego i z synami jego, których było dwanaście. 10 Na Zachura trzeci, na synów jego i na braci jego dwanaście. 11 Czwarty na Isrego, na synów jego i na braci jego dwanaście. 12 Piąty na Natanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 13 Szósty na Bukkijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 14 Siódmy na Jesarela, na synów jego i na braci jego dwanaście. 15 Osmy na Jesajasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 16 Dziewiąty na Matanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 17 Dziesiąty na Symejasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 18 Jedenasty na Asarela, na synów jego i na braci jego dwanaście. 19 Dwunasty na Hasabijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 20 Trzynasty na Subajela, na synów jego i na braci jego dwanaście. 21 Czternasty na Matytyjasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 22 Piętnasty na Jerymota, na synów jego i na braci jego dwanaście. 23 Szesnasty naChananijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście. 24 Siedemnasty na Jesbekassa, na synów jego i na braci jego dwanaście. 25 Ośmnasty na Chananijego, na synów jego i na braci jego dwanaście. 26 Dziewiętnasty na Mallotego, na synów jego i na braci jego dwanaście. 27 Dwudziesty na Elijata, na synów jego i na braci jego dwanaście. 28 Dwudziesty i pierwszy na Hotyra, na synów jego i na braci jego dwanaście. 29 Dwudziesty i wtóry na Gieddaltego, na synów jego i na braci jego dwanaście. 30 Dwudziesty i trzeci na Machazyjota, na synów jego i na braci jego dwanaście. 31 Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.