Vyhľadávaný výraz Mk+13,28-32 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.