Hľadaný výraz: Joel 2,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich Boh?“

1

mail   print   facebook   twitter