výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Sam 5, 1-12

1 Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Aben-Ezry do Azotu. 2 Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona. 3 Azotčania nasledujúce ráno vstali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto. 4 Keď Filištínci ráno nasledujúceho dňa vstali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou, Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené na prahu, ostal z neho len Dagon. 5 Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote nestúpia na Dagonov prah až po dnešný deň. 6 Na Azotčanov však doľahla Pánova ruka, bil ich a trestal ich vredmi, Azot i jeho okolie. 7 Keď obyvatelia Azotu videli, čo sa deje, hovorili: „Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona.“ 8 Preto poslami zvolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa: „Čo máme robiť s archou Boha Izraelitov?“ Odpovedali: „Archu Boha Izraelitov treba preniesť do Gétu!“ A tak archu Boha Izraelitov preniesli. 9 A keď ju preniesli, zaľahla Pánova ruka na mesto (ako veľmi veľký rozvrat) a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy. 10 Nato poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali: „Doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili.“ 11 A poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili: „Pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i náš ľud!“ Lebo v meste panoval smrteľný zmätok, ťažko naň doľahla Božia ruka. 12 Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.

1Sam 5, 1-12

Verš 6
Na Azotčanov však doľahla Pánova ruka, bil ich a trestal ich vredmi, Azot i jeho okolie.
Ž 78:66 - Porazil utekajúcich nepriateľov, pokryl ich večnou potupou.

1Sam 5,1 - Azot, medzi Gazou a Jafou (Jaffa). Dnes sa volá Ešdud. Leží 5 km od pobrežia Stredozemného mora.

1Sam 5,2 - Dagon bol hlavné božstvo Filištíncov, ktorí jemu pripisovali svoje víťazstvo. Zobrazovali ho ako muža, ktorý má odpoly telo ryby; (dág = ryba).

1Sam 5,4 - Z Dagona ostal len trup. I tak to možno rozumieť, že "ostal z neho len Dagon", "ryba", lebo socha bez hlavy, rúk a s rybím spodným telom vyzerala ako ryba.

1Sam 5,5 - Nechceli zneuctiť prah, na ktorom ležala hlava a ruky ich bôžika.

1Sam 5,8 - Gét bol tiež jedným z piatich filištínskych hlavných miest. Dnes už nevieme, kde toto mesto ležalo.

1Sam 5,9 - Vredy, ktoré postihli Filištíncov, boli asi vredy morové. Z Vulgáty však by bolo možno usudzovať, že to boli hemoroidy.

1Sam 5,10 - Akaron (Ekron), severozápadne od Azotu, bolo ďalšie filištínske hlavné mesto.