výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Sam 5, 1-12

1 A Filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját és elvitték Ében-Ézerbõl Asdódba. 2 És megfogták a Filiszteusok az Isten ládáját, és bevivén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el. 3 És mikor az Asdódbeliek másnap korán felkelének, ímé Dágon leesett arczczal a földre az Úr ládája elõtt. És felvevék Dágont, és ismét helyreállíták. 4 Mikor pedig másnap korán reggel felkelének, ímé Dágon [ismét ]leesett arczczal a földre az Úr ládája elõtt; és Dágonnak feje és két kezefeje letörve a küszöbön valának, csak Dágon [dereka ]maradt meg. 5 Annakokáért a Dágon papjai és mind azok, akik a Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai napig. 6 És az Úrnak keze az Asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja vala õket; és megveré õket fekélyekkel, Asdódot és határait. 7 Mikor azért látták az Asdódbeliek, hogy így van a [dolog,] mondának: Ne maradjon nálunk Izráel Istenének ládája, mert reánk nehezedett az õ keze, és Dágonra, a mi istenünkre. 8 Elküldének tehát, és összegyûjték a Filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Mit csináljunk Izráel Istenének ládájával? Azok pedig felelének: Vigyék Gáthba az Izráel Istenének ládáját. És elvivék Izráel Istenének ládáját. 9 És történt azután, hogy elvitték, az Úrnak keze igen nagy rémületére lõn a városnak; és megveré a városnak lakosait kicsinytõl fogva nagyig, és fekélyek támadának rajtok. 10 Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És lõn, hogy a mikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdulának az Ekronbeliek, mondván: Reám hozták Izráel Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. 11 Annakokáért elküldének, és összegyûjték a Filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek el Izráel Istenének ládáját, hogy térjen vissza helyére, és ne öljön meg engem és az én népemet. Mert halálos rémület volt az egész városban; igen súlyos volt ott Istennek keze. 12 És azok az emberek, a kik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak [annyira], hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.

1Sam 5, 1-12

Verš 6
És az Úrnak keze az Asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja vala õket; és megveré õket fekélyekkel, Asdódot és határait.
Ž 78:66 - És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.

1Sam 5,1 - Azot, medzi Gazou a Jafou (Jaffa). Dnes sa volá Ešdud. Leží 5 km od pobrežia Stredozemného mora.

1Sam 5,2 - Dagon bol hlavné božstvo Filištíncov, ktorí jemu pripisovali svoje víťazstvo. Zobrazovali ho ako muža, ktorý má odpoly telo ryby; (dág = ryba).

1Sam 5,4 - Z Dagona ostal len trup. I tak to možno rozumieť, že "ostal z neho len Dagon", "ryba", lebo socha bez hlavy, rúk a s rybím spodným telom vyzerala ako ryba.

1Sam 5,5 - Nechceli zneuctiť prah, na ktorom ležala hlava a ruky ich bôžika.

1Sam 5,8 - Gét bol tiež jedným z piatich filištínskych hlavných miest. Dnes už nevieme, kde toto mesto ležalo.

1Sam 5,9 - Vredy, ktoré postihli Filištíncov, boli asi vredy morové. Z Vulgáty však by bolo možno usudzovať, že to boli hemoroidy.

1Sam 5,10 - Akaron (Ekron), severozápadne od Azotu, bolo ďalšie filištínske hlavné mesto.