výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Heb 11, 1-40

1 Віра ж єсть підстава того, на що вповаємо, доказ (певність) річей невидимих. 2 Через неї бо були сьвідчені старі. 3 Вірою розуміємо, що віки стали ся словом Божим, щоб з невидимого видиме постало. 4 Вірою приніс Авель луччу жертву Богу нїж Каїн, через котру сьвідчено (йому), що він праведний, як сьвідкував про дари його Бог; нею він, і вмерши, ще говорить. 5 Вірою Єнох перенесен, щоб не бачити смерти, і "не знайдено його, бо переніс його Бог": перед перенесеннєм бо його сьвідчено, "що угодив Богу". 6 Без віри ж не можна угодити, вірувати мусить бо, хто приходить до Бога, що Він єсть, і хто Його шукає тих нагороджує. 7 Вірою, звістку прийнявши Ной про те, чого ніколи не видано, в страсї (Божому) збудовав ковчег на спасенне дому свого, котрим осудив сьвіт, і став ся наслїдником праведности, по вірі. 8 Вірою, покликаний Авраам, послухав, щоб вийти на те місце, котре мав прийняти в наслїддє, і вийшов, не знаючи, куди йде. 9 Вірою оселивсь у землї обітуваній, яко чужій, живучи в наметах, з Ісааком і Яковом, спільними наслїдниками того ж обітування. 10 Дожидав бо города, що має основини, котрого будівничий і творець Бог. 11 Вірою і сама Сарра прийняла силу на зачаттє насіння і мимо пори віку вродила, тим що вірним уважала Того, хто обітував. 12 Тим же і від одного, та ще помертвілого, народилось множество, як зорі небесні і як піску край моря безліч. 13 По вірі померли гі всі, не прийнявши обітниць, а оддалеки видівши їх, і вірували, і витали, і визнавали, що вони чуженицї і захожі на землї. 14 Бо которі таке говорять, виявляють, що отчини шукають. 15 І справді, коли б ту памятали, з якої вийшли, мали б вони нагоду вернутись. 16 Нині ж луччої бажають, се єсть небесної; тим і не соромить ся їх Бог, називати ся Богом їх: наготовив бо їм город. 17 Вірою привів Авраам, спокушуваний, Ісаака (на жертву); единородного приніс, прийнявши обітницю, 18 про котрого було глаголано: "Що в Ісааку назветь ся тобі насіннє," 19 подумавши, що і з мертвих силен Бог воскресити; тим і прийняв його в образі (воскресення). 20 Вірою в грядуще благословив Ісаак Якова та Ісава. 21 Вірою Яков, умираючи, благословив кожного сина Йосифого і "склонивсь на верх жезла свого". 22 Вірою Йосиф, умираючи, про виход синів Ізраїлевих згадав, а про кости свої заповів. 23 Вірою Мойсей, народившись, хований був три місяці від батьків своїх, коли виділи вони, що дитина гарна, і не злякались повеління царського. 24 Вірою Мойсей, бувши великим, відрік ся звати ся сином дочки Фараонової, 25 а лучче зводив страдати з людьми Божими, нїж дізнавати дочасної розкоші гріха, 26 більшим багацтвом над Єгипецькі скарби вважаючи наругу Христову; озиравсь бо на нагороду 27 Вірою покинув Єгипет, не боячись гнїва царевого; устояв бо, яко такий, що Невидомого видить. 28 Вірою зробив пасху і пролиттє крови, щоб губитель первороджених не займав їх. 29 Вірою перейшли вони Червоне море, як по суходолу; що спробувавши Єгиптяне, потопились. 30 Вірою стїни Єрихонські попадали, після семидневних обходин, 31 Вірою Раава блудниця не згинула з невірними, прийнявши підглядників з миром. 32 І що мені ще казати? не стане бо мені часу оповідати про Гедеона, та Варака, та Самеона, та Єтая, та про Давида і Самуїла, та про пророків, 33 котрі вірою побивали царства, робили правду, одержували обітування, загороджували пащі левам, 34 гасили силу огняну, втікали від гострого меча, робились потужними від немочи, бували міцні в бою, обертали в ростїч полки чужоземців; 35 жінки приймали мертвих своїх з воекресення; инші ж побиті бували, не прийнявши збавлення, щоб лучче воскресенне одержати; 36 другі ж наруги та ран дізнали, та ще й кайдан і темниці; 37 каміннєм побиті бували, розпилювані, допитувані, смертю від меча вмирали, тинялись в овечих та козиних шкурах, бідуючи, горюючи, мучені, 38 (котрих не був достоєн сьвіт,) по пустинях скитались та по горах та по вертепах і проваллях земних: 39 І всї ці, одержавши сьвідченнв вірою, не прийняли обітування, 40 тим що Бог лучче щось про нас провидів, щоб не без нас осягли звершеннє.

Heb 11, 1-40

Verš 3
Вірою розуміємо, що віки стали ся словом Божим, щоб з невидимого видиме постало.
Gn 1:1 -
Ž 33:6 -
Jn 1:10 - На сьвітї був, і сьвіт Ним настав, і сьвіт Його не пізнав.
Ef 3:9 - і з'ясувати всїм, що се за спільність тайни, закритої од віків у Бозї, що створив усе Ісусом Христом,
Kol 1:16 - Бо Ним сотворене все, що на небесах і що на землї, видиме й невидиме, чи престоли, чи панства, чи князівства, чи власті, - все Ним і для Него сотворене.
Rim 4:17 - (яко ж писано: що отцем многим народам настановив я тебе,) перед Богом, котрий, оживляє мертвих і зове те чого нема, так як те, що є, котрому увірував.
Kol 1:16 - Бо Ним сотворене все, що на небесах і що на землї, видиме й невидиме, чи престоли, чи панства, чи князівства, чи власті, - все Ним і для Него сотворене.

Verš 4
Вірою приніс Авель луччу жертву Богу нїж Каїн, через котру сьвідчено (йому), що він праведний, як сьвідкував про дари його Бог; нею він, і вмерши, ще говорить.
Gn 4:4 -
Mt 23:35 - щоб упала на вас уся кров праведна, пролита на землї від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіїного, що вбили ви між церквою й жертівнею.

Verš 5
Вірою Єнох перенесен, щоб не бачити смерти, і "не знайдено його, бо переніс його Бог": перед перенесеннєм бо його сьвідчено, "що угодив Богу".
Gn 5:24 -

Verš 7
Вірою, звістку прийнявши Ной про те, чого ніколи не видано, в страсї (Божому) збудовав ковчег на спасенне дому свого, котрим осудив сьвіт, і став ся наслїдником праведности, по вірі.
Gn 6:13 -

Verš 8
Вірою, покликаний Авраам, послухав, щоб вийти на те місце, котре мав прийняти в наслїддє, і вийшов, не знаючи, куди йде.
Gn 12:4 -

Verš 11
Вірою і сама Сарра прийняла силу на зачаттє насіння і мимо пори віку вродила, тим що вірним уважала Того, хто обітував.
Gn 17:19 -
Gn 21:2 -
Lk 1:36 - І ось Єлисавета, родичка твоя і вона також зачала, сина в старості своїй, і се шестий місяць званій неплідною.

Verš 12
Тим же і від одного, та ще помертвілого, народилось множество, як зорі небесні і як піску край моря безліч.
Gn 15:5 -
Gn 22:17 -
Rim 4:18 - Котрий, окрім надії, в надії увірував, що бути йому отцем многим народам, по реченному: Так буде насїннє твоє.

Verš 13
По вірі померли гі всі, не прийнявши обітниць, а оддалеки видівши їх, і вірували, і витали, і визнавали, що вони чуженицї і захожі на землї.
Jn 8:53 - Хиба Ти більший єси, нїж отець наш Авраам, що вмер? І пророки повмирали. Ким Ти себе робиш ?
Gn 23:4 -
Gn 47:9 -

Verš 16
Нині ж луччої бажають, се єсть небесної; тим і не соромить ся їх Бог, називати ся Богом їх: наготовив бо їм город.
Ex 3:6 -
Mt 22:32 - Я Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів? Не єсть Бог Богом мертвих, а живих.
Sk 7:32 - Я Бог отцїв твоїх, і Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів. Затрусившись же Мойсей, не одважив ся придивлятись.

Verš 17
Вірою привів Авраам, спокушуваний, Ісаака (на жертву); единородного приніс, прийнявши обітницю,
Gn 22:10 -

Verš 18
про котрого було глаголано: "Що в Ісааку назветь ся тобі насіннє,"
Gn 21:12 -
Rim 9:7 - анї всі дїти, тим що вони насіннє Авраамове; нї, в Ісаакові (рече) назветь ся тобі насіннє.
Gal 3:29 - Коди ж ви Христові, то ви насїнне Авраамове, і по обітованню наслїдники.

Verš 20
Вірою в грядуще благословив Ісаак Якова та Ісава.
Gn 27:28 -
Gn 27:39 -

Verš 21
Вірою Яков, умираючи, благословив кожного сина Йосифого і "склонивсь на верх жезла свого".
Gn 48:15 -
Gn 47:31 -

Verš 22
Вірою Йосиф, умираючи, про виход синів Ізраїлевих згадав, а про кости свої заповів.
Gn 50:24 -

Verš 23
Вірою Мойсей, народившись, хований був три місяці від батьків своїх, коли виділи вони, що дитина гарна, і не злякались повеління царського.
Ex 2:2 -
Sk 7:20 - Того часу родивсь Мойсей, і був угоден Богу; годовано його три місяці в хатї батька його.

Verš 25
а лучче зводив страдати з людьми Божими, нїж дізнавати дочасної розкоші гріха,
Ž 84:10 -

Verš 28
Вірою зробив пасху і пролиттє крови, щоб губитель первороджених не займав їх.
Ex 12:21 -

Verš 29
Вірою перейшли вони Червоне море, як по суходолу; що спробувавши Єгиптяне, потопились.
Ex 14:22 -

Verš 30
Вірою стїни Єрихонські попадали, після семидневних обходин,
Joz 6:20 -

Verš 31
Вірою Раава блудниця не згинула з невірними, прийнявши підглядників з миром.
Joz 6:23 -
Jak 2:25 - Так само і Раава блудниця хиба не з дїл справдилась, прийнявши посланців і вивівши їх иншою дорогою?
Joz 2:1 -

Verš 32
І що мені ще казати? не стане бо мені часу оповідати про Гедеона, та Варака, та Самеона, та Єтая, та про Давида і Самуїла, та про пророків,
Sdc 6:11 -
Sdc 4:6 -
Sdc 13:24 -
Sdc 11:1 -
Sdc 12:7 -
1Sam 17:45 -
1Sam 12:20 -

Verš 33
котрі вірою побивали царства, робили правду, одержували обітування, загороджували пащі левам,
Sdc 14:6 -
1Sam 17:34 -
Dan 6:22 -

Verš 34
гасили силу огняну, втікали від гострого меча, робились потужними від немочи, бували міцні в бою, обертали в ростїч полки чужоземців;
Dan 3:25 -
1Sam 20:1 -
1Kr 19:3 -
2Kr 6:16 -
Ž 42:9 -
Ž 6:8 -
Iz 38:21 -

Verš 35
жінки приймали мертвих своїх з воекресення; инші ж побиті бували, не прийнявши збавлення, щоб лучче воскресенне одержати;
1Kr 17:23 -
2Kr 4:36 -
Sk 22:25 - Як же розтягнуто (вязано) його реміннєм, рече Павел до сотника стоячого: Хиба годить ся вам чоловіка Римлянина, та й несудженого, бити?

Verš 36
другі ж наруги та ран дізнали, та ще й кайдан і темниці;
Jer 20:2 -

Verš 37
каміннєм побиті бували, розпилювані, допитувані, смертю від меча вмирали, тинялись в овечих та козиних шкурах, бідуючи, горюючи, мучені,
1Kr 21:13 -
2Kr 1:8 -
Mt 3:4 - Сам же Йоан мав одежу свою з верблюжого волосу, й шкуряний пояс на поясниш своїй; а їдою його була сарана та дикий мед.

Hebr 11,1-3 - Prvé tri verše obsahujú zásadu, ktorá sa potom aplikuje na udalosti uvedené v ďalších veršoch.

Hebr 11,4 - Porov. Gn 4, 4.

Hebr 11,5 - Porov. Gn 5, 21–24.

Hebr 11,7 - Porov. Gn 6, 8–22; 7, 1.

Hebr 11,8 - Porov. Gn 12, 1–4.

Hebr 11,10 - Porov. Zjv 21, 10–22.

Hebr 11,11 - Porov. Gn 17, 17; 18, 10–15; 21, 1–7.

Hebr 11,12 - Porov. Gn 15, 5; 22, 17.

Hebr 11,17 - Porov. Gn 22, 1–4.

Hebr 11,18 - Porov. Gn 21, 12.

Hebr 11,20 - Porov. Gn 27, 27–40.

Hebr 11,21 - Autor tu cituje Gn 47, 31 podľa gréckeho prekladu, ktorý je približný.

Hebr 11,23 - Porov. Ex 2, 2; 1, 22.

Hebr 11,24 - Porov. Ex 2, 11.

Hebr 11,26 - "Kristovo" doslova "Pomazaného" (gr. Christós = Pomazaný). Porov. Ž 89, 51–52. V celej tejto kapitole sa implicitne myslí na Krista. No jeho meno sa spomína až v súvise s Mojžišom, ktorý bol osloboditeľom a prostredníkom svojho ľudu. Tým, že Mojžiš dobrovoľne podstúpil utrpenie a skúšky spojené s úlohou osloboditeľa, vzal na seba "Kristovo pohanenie" čiže poníženie.

Hebr 11,27 - Porov. Ex 2, 15.

Hebr 11,28 - Porov. Ex 12, 11. 22–23.

Hebr 11,29 - Porov. Ex 14, 22. 27–28.

Hebr 11,30 - Porov. Joz 6, 20.

Hebr 11,31 - Porov. Joz 2, 1–21; 6, 17. 22–25.

Hebr 11,32-34 - Letmý pohľad na obdobie Sudcov. Porov. Sdc 14, 6; 1 Sam 17, 34 n. 2 Sam 23, 20; Dan 6, 23; 3, 49.

Hebr 11,35 - Porov. 1 Kr 17, 23; 2 Kr 4, 36; 2 Mach 6, 18 – 7, 42.