výhody registrácie

Kniha proroka Habakuka

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Hab 2, 1-20

1 I will stand firm during my watch, and fix my position over the fortification. And I will observe carefully, to see what might be said to me and what I might respond to my opponent. 2 And the Lord responded to me and said: Write the vision and explain it on tablets, so that he who reads it may run through it. 3 For as yet the vision is far off, and it will appear in the end, and it will not lie. If it expresses any delay, wait for it. For it is arriving and it will arrive, and it will not be hindered. 4 Behold, he who is unbelieving, his soul will not be right within himself; but he who is just shall live in his faith. 5 And in the manner that wine deceives the heavy drinker, so will the arrogant man be deceived, and he will not be honored. He has enlarged his life like hellfire, and himself like death, and he is never fulfilled. And he will gather to himself all nations, and he will amass for himself all peoples. 6 Shall not all these take up a parable against him, and an enigmatic utterance about him? And it will be said, “Woe to him who increases what is not his own.” How long, then, will he lay down dense clay against himself? 7 Shall they not suddenly rise up, who would bite you, and be stirred up, who would tear you, so that you will be a prey for them? 8 Because you have despoiled many peoples, all those who are left of the people shall despoil you, because of the blood of men, and the iniquity of the earth, of the city and all who dwell therein. 9 Woe to him who gathers together an evil greed for his house, so that his nest may be exalted, and thinking that he might free himself from the hand of evil. 10 You have devised confusion for your house, you have cut to pieces many peoples, and your soul has sinned. 11 For the stone will cry out from the wall, and the wood that is between the joints of the building will respond. 12 Woe to him who builds a town with blood and prepares a city by iniquity. 13 Are not these things before the Lord of hosts? For the people will labor amid a great fire, and the nations will labor in emptiness, and they will fail. 14 For the earth shall be filled, that they might know the glory of the Lord, like the waters spreading over the sea. 15 Woe to anyone who gives a drink to a friend, releasing a drug and inebriating, so as to look upon their nakedness. 16 You are filled with disgrace in place of glory. So then, drink and fall fast asleep, for the cup of the right hand of the Lord will surround you, and a disgraceful vomit will cover your glory. 17 For the iniquity of Lebanon will cover you, and the devastation of animals which will deter them from the blood of men, and the iniquity of the earth and the city, and of all who dwell therein. 18 Of what benefit is the graven image? For its maker has formed it, a molten and imaginary deception. For its maker has hoped in a figment of his own creation, so as to make a dumb likeness. 19 Woe to him who says to wood, “Awaken,” to the silent stone, “Arise.” Is it able to teach? Behold, it has been entirely covered with gold and silver; and there is no spirit at all in its inner workings. 20 But the Lord is in his holy temple. May all the earth be silent before his face.

Hab 2, 1-20

Verš 1
I will stand firm during my watch, and fix my position over the fortification. And I will observe carefully, to see what might be said to me and what I might respond to my opponent.
Iz 21:8 - And a lion cried out: “I am on the watchtower of the Lord, standing continually by day. And I am at my station, standing throughout the night.

Verš 2
And the Lord responded to me and said: Write the vision and explain it on tablets, so that he who reads it may run through it.
Iz 30:8 - Now, therefore, enter and write for them upon a tablet, and note it diligently in a book, and this shall be a testimony in the last days, and even unto eternity.

Hab 2,1 - Prorok – ako strážca (porov. Ez 33,1) na strážnej hradbe – bude čakať Pánovu odpoveď.

Hab 2,2 - Proroctvo o zániku Chaldejcov a o oslobodení národa sa určite splní, no len v neskoršom čase, preto ho treba napísať, aby sa po splnení vedelo, že to bolo naozaj proroctvo, porov. Iz 8,1; 30,8; Dan 8,26.

Hab 2,4 - Spravodliví musia veriť, že záchrana príde, lebo to povedal Pán. Len vierou si zabezpečia skutočný pokojný život. Pyšným nevercom, naopak, hrozí zánik. Záhuba hrozí aj nenásytným Chaldejcom. Pochodia ako človek, ktorý nemierne pije víno; skôr-neskôr sa zrúti na zem.

Hab 2,6 - Výraz "mračno hliny" je veľmi neistý. Treba ho rozumieť azda o nespravodlivo nadobudnutom bohatstve, ktoré je bezcenné a bude majiteľovi na záhubu.

Hab 2,8 - "Mestom" sa označujú všetky mestá, na ktorých Chaldejci páchali násilie.

Hab 2,9-11 - Darmo sa Chaldejci usilujú z nahrabaného bohatstva stavať nedobytné pevnosti, ešte aj kamene a hrady takýchto stavieb ich budú obviňovať z násilia.

Hab 2,12-14 - Kto stavia z nespravodlivo nadobudnutého majetku, stavia z krvi a zločinu. Ľudské diela sú však pominuteľné, len Pánova sláva je večná, pretrvá všetko.

Hab 2,15 - Chaldejci napájali iných utrpením, musia aj oni piť z Pánovho kalicha, porov. pozn. k Nah 3,11. Je veľká potupa, keď sa niekto v opilosti nahý váľa na zemi.

Hab 2,17 - Aj za násilie, páchané na nerozumnom tvorstve, dostanú svoj trest; porov. Iz 14,8. – Pre koniec verša pozri verš 8.

Hab 2,18-20 - Chaldejci sa darmo spoliehajú na svoje modly. – "Lživý učiteľ" je modla, ľudia si myslia o nej, že je boh, vnuká im teda klamné presvedčenie.