výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 36, 1-38

1 Nech teda pracujú Beselél, Óliab a všetci mužovia, ktorí sa rozumejú umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie a dôvtip, takže vedia vykonať všetky potrebné práce pre svätyňu podľa všetkého toho, čo prikázal Pán.“ 2 Potom Mojžiš zavolal Beseléla, Óliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu. 3 A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraeliti na vykonanie potrebných prác na svätostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary. 4 Tu prišli všetci umelci, ktorí sa venovali práci okolo svätyne, priamo od svojej práce, ktorú konali, 5 a povedali Mojžišovi: „Ľud donáša oveľa viac, ako je potrebné na vykonanie práce, ktorú treba urobiť podľa Pánovho rozkazu!“ 6 A Mojžiš dal rozhlásiť po táborisku: „Nech nik, ani muž, ani žena, nedonáša dary pre svätostánok!“ Takto zabránili ľudu prinášať ešte viac. 7 Toho, čo doniesli, bolo dosť na vykonanie celej práce, ba mali ešte nadbytok. 8 A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svätostánok z desiatich kobercov. Urobili ich z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu s cherubmi, ako robieva umelec. 9 Každý koberec bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru. 10 Päť kobercov spojil dovedna a druhých päť kobercov tiež spojil spolu. 11 Potom na okraji posledného koberca jedného dovedna spojeného kusa narobil očiek z belasého purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého dovedna spojeného kusa. 12 Päťdesiat očiek urobil na jednom konci a päťdesiat očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému dovedna spojenému kusu, a to tak, že očká na nich boli jedno oproti druhému. 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých sponiek a koberce spojil sponkami dovedna tak, že svätostánok bol jedným celkom. 14 Potom narobil kobercov z kozej srsti na pokrov svätostánku. Spojil na to jedenásť kobercov. 15 Každý koberec bol tridsať lakťov dlhý a štyri lakte široký. Jedenásť kobercov malo rovnakú mieru. 16 Potom päť týchto kobercov spojil dovedna a šesť kobercov tiež dovedna. 17 Nato na okraji posledného koberca jedného spojeného kusa urobil päťdesiat očiek a takisto päťdesiat očiek na okraji posledného koberca druhého spojeného kusa. 18 Zhotovil aj päťdesiat medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, žeby boli jedným celkom. 19 Potom urobil na svätostánok pokrývku z červeno farbených ovčích koží a na to ešte inú pokrývku z tachášových koží. 20 Potom nachystal na svätostánok stojatých dosiek z akáciového dreva. 21 Každá doska bola desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká. 22 Každá doska mala dva čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Tak to urobil na každej doske svätostánku. 23 Na svätostánok nachystal na južnú stranu dvadsať dosiek 24 a urobil štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosák, dva podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky; 25 aj na druhú stranu stánku, na severnú stranu, prichystal dvadsať dosiek 26 a pod ne štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú stranu svätostánku, na stranu západnú, urobil šesť dosiek 28 a k tomu urobil dve rohové dosky na rohy zadnej časti svätostánku. 29 Ony boli dvojdielne odspodku až dovrchu po svoj prvý krúžok. Tak ich vyhotovil obe na obidva rohy. 30 Tak tam bolo osem dosiek a ich šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku. 31 Narobil tiež z akáciového dreva žrdí: päť pre dosky na jednej strane svätostánku, 32 päť žrdí pre dosky na druhej strane svätostánku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svätostánku. 33 Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý. 34 Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde obtiahol tiež zlatom. 35 Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec. 36 Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, ich háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial štyri strieborné podstavce. 37 Na vchod do svätostánku spravil pestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna 38 a jej päť stĺpov, ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich päť podstavcov bolo však z medi.

Ex 36, 1-38

Verš 9
Každý koberec bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru.
Ex 26:2 - Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery.

Verš 11
Potom na okraji posledného koberca jedného dovedna spojeného kusa narobil očiek z belasého purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého dovedna spojeného kusa.
Ex 26:4 - Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa.

Verš 12
Päťdesiat očiek urobil na jednom konci a päťdesiat očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému dovedna spojenému kusu, a to tak, že očká na nich boli jedno oproti druhému.
Ex 26:10 - Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa.
Ex 26:5 - Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe.

Verš 13
Zhotovil aj päťdesiat zlatých sponiek a koberce spojil sponkami dovedna tak, že svätostánok bol jedným celkom.
Ex 26:6 - Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom.

Verš 18
Zhotovil aj päťdesiat medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, žeby boli jedným celkom.
Ex 26:11 - Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok.

Verš 19
Potom urobil na svätostánok pokrývku z červeno farbených ovčích koží a na to ešte inú pokrývku z tachášových koží.
Ex 26:14 - Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.

Verš 20
Potom nachystal na svätostánok stojatých dosiek z akáciového dreva.
Ex 26:15 - Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva.

Verš 21
Každá doska bola desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká.
Ex 26:16 - Každá doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká.

Verš 22
Každá doska mala dva čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Tak to urobil na každej doske svätostánku.
Ex 26:17 - Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske.

Verš 23
Na svätostánok nachystal na južnú stranu dvadsať dosiek
Ex 26:18 - Dosky na svätostánok prichystáš takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia,

Verš 24
a urobil štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosák, dva podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky;
Ex 26:19 - a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky.

Verš 25
aj na druhú stranu stánku, na severnú stranu, prichystal dvadsať dosiek
Ex 26:20 - Takisto aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek

Verš 26
a pod ne štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku.
Ex 26:21 - a štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku.

Verš 27
Na zadnú stranu svätostánku, na stranu západnú, urobil šesť dosiek
Ex 26:22 - Na zadnú, západnú stranu, urobíš šesť dosiek!

Verš 28
a k tomu urobil dve rohové dosky na rohy zadnej časti svätostánku.
Ex 26:23 - Okrem toho urobíš dve dosky na rohy stanu na zadnej strane.

Verš 29
Ony boli dvojdielne odspodku až dovrchu po svoj prvý krúžok. Tak ich vyhotovil obe na obidva rohy.
Ex 26:24 - Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k prvému krúžku - takto budú vyhotovené obe - a umiestniš ich do oboch rohov.

Verš 30
Tak tam bolo osem dosiek a ich šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku.
Ex 26:25 - Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku.

Verš 31
Narobil tiež z akáciového dreva žrdí: päť pre dosky na jednej strane svätostánku,
Ex 26:26 - Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku,

Verš 32
päť žrdí pre dosky na druhej strane svätostánku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svätostánku.
Ex 26:27 - päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej, západnej strane svätostánku.

Verš 33
Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý.
Ex 26:28 - Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude siahať od jedného konca až na druhý.

Verš 34
Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde obtiahol tiež zlatom.
Ex 26:29 - Dosky pokryješ zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom.

Verš 35
Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec.
Ex 26:31 - Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec.

Verš 36
Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, ich háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial štyri strieborné podstavce.
Ex 26:32 - Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich háčiky sú tiež zo zlata.

Verš 37
Na vchod do svätostánku spravil pestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna
Ex 26:36 - Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!

Verš 38
a jej päť stĺpov, ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich päť podstavcov bolo však z medi.
Ex 26:37 - Pre túto oponu urob päť stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčiky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne päť medených podstavcov!

Ex 36,38 - Možno položiť otázku, ako Izraeliti vedeli takéto umelecké práce? V čase, keď izraelský národ odišiel z Egypta, v Egypte prekvitali všetky remeslá, najmä tkáčstvo a zlatníctvo. Od Egypťanov sa Izraeliti naučili tieto remeslá, ktoré na púšti temer výhradne zasvätili Pánovi.