Hľadaný výraz: Neh 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vyprávanie Chakhaliášovho syna Nehemiáša. V mesiaci kislev, v dvadsiatom roku, keď som bol v hlavnom stane v Súzach,

1

mail   print   facebook   twitter