Hľadaný výraz: Lk 22,19-20, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 A vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku. 20 Takž také dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

1

mail   print   facebook   twitter