Hľadaný výraz: Hebr 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

1

mail   print   facebook   twitter