Hľadaný výraz: Hebr 11,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.

1

mail   print   facebook   twitter