Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.

1

mail   print   facebook   twitter