Hľadaný výraz: Am 5,18-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? - On je tma, a nie svetlo. 19 Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa; ide domov, oprie sa rukou o múr a vtom ho uhryzne had: 20 Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo, temnota, ktorá nemá žiary?

1

mail   print   facebook   twitter