Hľadaný výraz: 2Tim 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.

1

mail   print   facebook   twitter