Hľadaný výraz: 2Kr 6,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A keď (nepriatelia) zišli k nemu, modlil sa Elizeus k Pánovi: „Pobi, prosím, tento národ slepotou!“ I pobil ich slepotou podľa Elizeových slov.

1

mail   print   facebook   twitter