Hľadaný výraz: 2Kr 15,19, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi tisíc talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke.

1

mail   print   facebook   twitter