Hľadaný výraz: 1Kr 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Hľadali teda po celom izraelskom území pekné dievča. Našli Sunamitku Abisagu a priviedli ju ku kráľovi.

1

mail   print   facebook   twitter