výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Sdc 13, 1-25

1 And again, the sons of Israel did evil in the sight of the Lord. And he delivered them into the hands of the Philistines for forty years. 2 Now there was a certain man from Zorah, and of the stock of Dan, whose name was Manoah, having a barren wife. 3 And an Angel of the Lord appeared to her, and he said: “You are barren and without children. But you shall conceive and bear a son. 4 Therefore, take care that you do not drink wine or strong drink. Neither shall you eat anything unclean. 5 For you shall conceive and bear a son, whose head no razor shall touch. For he shall be a Nazirite of God, from his infancy and from his mother’s womb. And he shall begin to free Israel from the hand of the Philistines.” 6 And when she had gone to her husband, she said to him: “A man of God came to me, having the countenance of an Angel, exceedingly terrible. And when I had inquired of him, who he was, and where he was from, and what name he was called, he was not willing to tell me. 7 But he responded: ‘Behold, you shall conceive and bear a son. Take care that you do not drink wine or strong drink. And you shall not consume anything unclean. For the boy shall be a Nazirite of God from his infancy, from his mother’s womb, even until the day of his death.’ ” 8 And so Manoah prayed to the Lord, and he said, “I beg you Lord, that the man of God, whom you sent, may come again, and may teach us what we ought to do about the boy who is to be born.” 9 And the Lord heeded the prayer of Manoah, and the Angel of the Lord appeared again to his wife, sitting in a field. But her husband Manoah was not with her. And when she had seen the Angel, 10 she hurried and ran to her husband. And she reported to him, saying, “Behold, the man appeared to me, whom I had seen before.” 11 And he rose up and followed his wife. And going to the man, he said to him, “Are you the one who spoke to my wife?” And he responded, “I am.” 12 And Manoah said to him: “When will your word be fulfilled. What do you want the boy to do? Or from what should he keep himself?” 13 And the Angel of the Lord said to Manoah: “Concerning all the things about which I have spoken to your wife, she herself should abstain. 14 And let her eat nothing from the vine. She may not drink wine or strong drink. She may consume nothing unclean. And let her observe and keep what I have instructed to her.” 15 And Manoah said to the Angel of the Lord, “I beg you to agree to my petition, and to let us prepare a kid from the goats.” 16 And the Angel answered him: “Even if you compel me, I will not eat from your bread. But if you are willing to offer a holocaust, offer it to the Lord.” And Manoah did not know that he was an Angel of the Lord. 17 And he said to him, “What is your name, so that, if your word is fulfilled, we may honor you?” 18 And 139 he answered him, “Why do you ask my name, which is a wonder?” 19 And so, Manoah took a kid from the goats, and libations, and he placed them upon a rock, as an offering to the Lord, who accomplishes wonders. Then he and his wife watched. 20 And when the flame of the altar ascended to heaven, the Angel of the Lord ascended in the flame. And when Manoah and his wife had seen this, they fell prone on the ground. 21 And the Angel of the Lord no longer appeared to them. And immediately, Manoah understood him to be an Angel of the Lord. 22 And he said to his wife, “We shall certainly die, since we have seen God.” 23 And his wife answered him, “If the Lord wished to kill us, he would not have accepted the holocaust and the libations from our hands. He would not have revealed all these things to us, nor would he have told us the things that are in the future.” 24 And so she bore a son, and she called his name Samson. And the boy grew up, and the Lord blessed him. 25 And the Spirit of the Lord began to be with him in the camp of Dan, between Zorah and Eshtaol.

Sdc 13, 1-25

Verš 24
And so she bore a son, and she called his name Samson. And the boy grew up, and the Lord blessed him.
Heb 11:32 - And what should I say next? For time is not sufficient for me to give an account of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the Prophets:

Verš 1
And again, the sons of Israel did evil in the sight of the Lord. And he delivered them into the hands of the Philistines for forty years.
Sdc 2:11 - And the sons of Israel did evil in the sight of the Lord, and they served the Baals.
Sdc 3:7 - And they did evil in the sight of the Lord, and they forgot their God, while serving the Baals and Ashtaroth.
Sdc 4:1 - But after the death of Ehud, the sons of Israel resumed doing evil in the sight of the Lord.
Sdc 6:1 - Then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord, who delivered them into the hand of Midian for seven years.
Sdc 10:6 - But the sons of Israel did evil in the sight of the Lord, joining new sins to old, and they served idols, the Baals and Ashtaroth, and the gods of Syria and Sidon, and of Moab and the sons of Ammon, and the Philistines. And they abandoned the Lord, and they did not worship him.

Verš 4
Therefore, take care that you do not drink wine or strong drink. Neither shall you eat anything unclean.
Nm 6:2 - “Speak to the sons of Israel, and you shall say to them: A man or a woman, when they have made a vow so that they may be sanctified, and when they are willing to consecrate themselves to the Lord,

Verš 5
For you shall conceive and bear a son, whose head no razor shall touch. For he shall be a Nazirite of God, from his infancy and from his mother’s womb. And he shall begin to free Israel from the hand of the Philistines.”
Nm 6:5 - During all the time of his separation, no razor shall pass over his head, even until the completion of the day when he is consecrated to the Lord. He shall be holy, letting the hair of his head grow long.
1Sam 1:11 - And she made a vow, saying, “O Lord of hosts, if, in looking with favor, you will see the affliction of your servant and will remember me, and will not forget your handmaid, and if you will give to your servant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall pass over his head.”

Verš 22
And he said to his wife, “We shall certainly die, since we have seen God.”
Ex 33:20 - And again he said: “You are not able to see my face. For man shall not see me and live.”
Dt 5:26 - What is all flesh, that it would hear the voice of the living God, who speaks from the midst of fire, just as we have heard it, and be able to live?
Sdc 6:22 - And Gideon, realizing that it had been the Angel of the Lord, said: “Alas, my Lord God! For I have seen the Angel of the Lord face to face.”

Sdc 13,1 - Podobný úvod v 3,12; 4,1; 6,1; 10,6. – Filištínci (hebr. Pelištím – asi "Prisťahovalci") bývali v juhozápadnej Palestíne už za čias Abrahámových (Gn 26,18). O ich mestách pozri Joz 13,3. Spomínaní sú v 3,3; 10,7. – Filištínska nadvláda (40 ročná), o ktorej je tu reč, trvala za veľkňazstva Héliho a čiastočne Samuelovho a skončila až víťazstvom Samuelovým (1 Sam 7,7 nn.).

Sdc 13,2 - Saraa (hebr. Sor’á), dnes Sar’á, 22 km západne od Jeruzalema, Joz 19,41. – Manue (hebr. Manóah – Pokoj je Boh).

Sdc 13,3-5 - Bohu zasvätený (hebr. názír od slovesa názar ,oddeliť sa') mal podľa Nm 6,1 nn. na základe sľubu zachovávať toto: 1. zdržiavať sa opojných nápojov, 2. nechať si rásť vlasy, 3. neznečistiť sa dotykom mŕtvoly. Povinnosti, ktoré má podľa zákona dodržať nazirejec, sú tu uložené aj matke.

Sdc 13,12-14 - Manue sa nedozvedá nič nového, hoci chcel zvedieť niečo o svojom prisľúbenom synovi, lebo anjel vo svojej odpovedi opakuje len to, čo predtým prikázal manželke.

Sdc 13,15-18 - Meno anjela, ktorým je vyjadrená jeho podstata, je "obdivuhodné" (presnejšie: div, zázrak), čiže prevyšuje ľudské sily, je nepochopiteľné a nevysloviteľné.

Sdc 13,20-22 - K obave, že musia zomrieť, porov. 6,22; Gn 16,13; 32,31; Ex 20,19; 33,20.

Sdc 13,23 - Miesto "suchej obety" má Vg: "mokrej obety". – Zázrak, ktorý sa stal pri obete, bol pádnym dôkazom, že obeta je Bohu milá, že sú v priazni Božej.

Sdc 13,25 - K Machane-Dan (Vg: "Tábor Danov") pozri 18,12. – Estaol sa obyčajne stotožňuje s dnešnou "Ešu’a", asi 4 hod. západne od Jeruzalema a severovýchodne od Saray.