výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Sdc 13, 1-25

1 "And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD; and the LORD delivered them into the hand of the Philistines forty years. " 2 "And there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah; and his wife was barren, and bare not. " 3 And the angel of the LORD appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, you are barren, and bear not: but you shall conceive, and bear a son. 4 Now therefore beware, I pray you, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing: 5 "For, lo, you shall conceive, and bear a son; and no razor shall come on his head: for the child shall be a Nazarite unto God from the womb: and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. " 6 Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible: but I asked him not whence he was, neither told he me his name: 7 "But he said unto me, Behold, you shall conceive, and bear a son; and now drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing: for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. " 8 Then Manoah implored the LORD, and said, O my Lord, let the man of God which you did send come again unto us, and teach us what we shall do unto the child that shall be born. 9 "And God hearkened to the voice of Manoah; and the angel of God came again unto the woman as she sat in the field: but Manoah her husband was not with her. " 10 And the woman made haste, and ran, and showed her husband, and said unto him, Behold, the man has appeared unto me, that came unto me the other day. 11 And Manoah arose, and went after his wife, and came to the man, and said unto him, Are you the man that spoke unto the woman? And he said, I am. 12 And Manoah said, Now let your words come to pass. How shall we order the child, and how shall we do unto him? 13 And the angel of the LORD said unto Manoah, Of all that I said unto the woman let her beware. 14 She may not eat of any thing that comes of the vine, neither let her drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing: all that I commanded her let her observe. 15 And Manoah said unto the angel of the LORD, I pray you, let us detain you, until we shall have made ready a kid for you. 16 And the angel of the LORD said unto Manoah, Though you detain me, I will not eat of your bread: and if you will offer a burnt offering, you must offer it unto the LORD. For Manoah knew not that he was an angel of the LORD. 17 And Manoah said unto the angel of the LORD, What is your name, that when your sayings come to pass we may do you honour? 18 And the angel of the LORD said unto him, Why ask you thus after my name, seeing it is secret? 19 "So Manoah took a kid with a food offering, and offered it upon a rock unto the LORD: and the angel did wondrously; and Manoah and his wife looked on. " 20 For it came to pass, when the flame went up toward heaven from off the altar, that the angel of the LORD ascended in the flame of the altar. And Manoah and his wife looked on it, and fell on their faces to the ground. 21 But the angel of the LORD did no more appear to Manoah and to his wife. Then Manoah knew that he was an angel of the LORD. 22 And Manoah said unto his wife, We shall surely die, because we have seen God. 23 But his wife said unto him, If the LORD were pleased to kill us, he would not have received a burnt offering and a food offering at our hands, neither would he have showed us all these things, nor would as at this time have told us such things as these. 24 And the woman bare a son, and called his name Samson: and the child grew, and the LORD blessed him. 25 And the Spirit of the LORD began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol.

Sdc 13, 1-25

Verš 24
And the woman bare a son, and called his name Samson: and the child grew, and the LORD blessed him.
Heb 11:32 - "And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets: "

Verš 1
"And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD; and the LORD delivered them into the hand of the Philistines forty years. "
Sdc 2:11 - And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and served Baalim:
Sdc 3:7 - And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and forgotten about the LORD their God, and served Baalim and the groves.
Sdc 4:1 - And the children of Israel again did evil in the sight of the LORD, when Ehud was dead.
Sdc 6:1 - And the children of Israel did evil in the sight of the LORD: and the LORD delivered them into the hand of Midian seven years.
Sdc 10:6 - And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, and served Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the LORD, and served not him.

Verš 4
Now therefore beware, I pray you, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing:
Nm 6:2 - Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the LORD:

Verš 5
"For, lo, you shall conceive, and bear a son; and no razor shall come on his head: for the child shall be a Nazarite unto God from the womb: and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. "
Nm 6:5 - All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separates himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow.
1Sam 1:11 - And she vowed a vow, and said, O LORD of hosts, if you will indeed look on the affliction of your handmaid, and remember me, and not forget your handmaid, but will give unto your handmaid a male child, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.

Verš 22
And Manoah said unto his wife, We shall surely die, because we have seen God.
Ex 33:20 - And he said, You can not see my face: for there shall no man see me, and live.
Dt 5:26 - For who is there of all flesh, that has heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived?
Sdc 6:22 - And when Gideon perceived that he was an angel of the LORD, Gideon said, Alas, O LORD God! for because I have seen an angel of the LORD face to face.

Sdc 13,1 - Podobný úvod v 3,12; 4,1; 6,1; 10,6. – Filištínci (hebr. Pelištím – asi "Prisťahovalci") bývali v juhozápadnej Palestíne už za čias Abrahámových (Gn 26,18). O ich mestách pozri Joz 13,3. Spomínaní sú v 3,3; 10,7. – Filištínska nadvláda (40 ročná), o ktorej je tu reč, trvala za veľkňazstva Héliho a čiastočne Samuelovho a skončila až víťazstvom Samuelovým (1 Sam 7,7 nn.).

Sdc 13,2 - Saraa (hebr. Sor’á), dnes Sar’á, 22 km západne od Jeruzalema, Joz 19,41. – Manue (hebr. Manóah – Pokoj je Boh).

Sdc 13,3-5 - Bohu zasvätený (hebr. názír od slovesa názar ,oddeliť sa') mal podľa Nm 6,1 nn. na základe sľubu zachovávať toto: 1. zdržiavať sa opojných nápojov, 2. nechať si rásť vlasy, 3. neznečistiť sa dotykom mŕtvoly. Povinnosti, ktoré má podľa zákona dodržať nazirejec, sú tu uložené aj matke.

Sdc 13,12-14 - Manue sa nedozvedá nič nového, hoci chcel zvedieť niečo o svojom prisľúbenom synovi, lebo anjel vo svojej odpovedi opakuje len to, čo predtým prikázal manželke.

Sdc 13,15-18 - Meno anjela, ktorým je vyjadrená jeho podstata, je "obdivuhodné" (presnejšie: div, zázrak), čiže prevyšuje ľudské sily, je nepochopiteľné a nevysloviteľné.

Sdc 13,20-22 - K obave, že musia zomrieť, porov. 6,22; Gn 16,13; 32,31; Ex 20,19; 33,20.

Sdc 13,23 - Miesto "suchej obety" má Vg: "mokrej obety". – Zázrak, ktorý sa stal pri obete, bol pádnym dôkazom, že obeta je Bohu milá, že sú v priazni Božej.

Sdc 13,25 - K Machane-Dan (Vg: "Tábor Danov") pozri 18,12. – Estaol sa obyčajne stotožňuje s dnešnou "Ešu’a", asi 4 hod. západne od Jeruzalema a severovýchodne od Saray.