výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Rim 7, 1-25

1 Know all of you not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law has dominion over a man as long as he lives? 2 "For the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he lives; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. " 3 "So then if, while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man. " 4 "Wherefore, my brethren, all of you also are become dead to the law by the body of Christ; that all of you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. " 5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. 6 "But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, (o. pneuma) and not in the oldness of the letter. " 7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, You shall not covet. 8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead. 9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died. 10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death. 11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. 12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. 13 "Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful. " 14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. 15 "For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. " 16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. 17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwells in me. 18 "For I know that in me (that is, in my flesh,) dwells no good thing: in order to will is present with me; but how to perform that which is good I find not. " 19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do. 20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. 21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me. 22 For I delight in the law of God after the inward man: 23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death? 25 "I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. "

Rim 7, 1-25

Verš 2
"For the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he lives; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. "
1Kor 7:39 - "The wife is bound by the law as long as her husband lives; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord. "
1Kor 7:2 - Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
1Kor 7:10 - And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:

Verš 3
"So then if, while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man. "
Mt 5:32 - But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause (o. logos) of fornication, causes her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced commits adultery.

Verš 4
"Wherefore, my brethren, all of you also are become dead to the law by the body of Christ; that all of you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. "
Gal 2:19 - For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.
1Pt 4:1 - "Forasmuch then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that has suffered in the flesh has ceased from sin; "

Verš 6
"But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, (o. pneuma) and not in the oldness of the letter. "
Rim 2:29 - "But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, (o. pneuma) and not in the letter; whose praise is not of men, but of God. "
2Kor 3:6 - "Who also has made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: (o. pneuma) for the letter kills, but the spirit (o. pneuma) gives life. "

Verš 7
What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, You shall not covet.
Rim 3:20 - Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
Heb 7:18 - For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
Ex 20:17 - You shall not covet your neighbour's house, you shall not covet your neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is your neighbour's.
Dt 5:21 - Neither shall you desire your neighbour's wife, neither shall you covet your neighbour's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or any thing that is your neighbour's.

Verš 8
But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.
Jn 15:22 - If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloak for their sin.
Rim 4:15 - Because the law works wrath: for where no law is, there is no transgression.
Rim 5:20 - Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:
Gal 3:19 - "Wherefore then serves the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator. "

Verš 12
Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
1Tim 1:8 - "But we know that the law is good, if a man use it lawfully; "

Verš 14
For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
Iz 52:3 - "For thus says the LORD, All of you have sold yourselves for nothing; and all of you shall be redeemed without money. "

Verš 15
"For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. "
Gal 5:17 - For the flesh lusts against the Spirit, (o. pneuma) and the Spirit (o. pneuma) against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that all of you cannot do the things that all of you would.

Verš 18
"For I know that in me (that is, in my flesh,) dwells no good thing: in order to will is present with me; but how to perform that which is good I find not. "
Gn 6:5 - And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Gn 8:21 - "And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again strike any more every thing living, as I have done. "

Verš 22
For I delight in the law of God after the inward man:
Ef 3:16 - "That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit (o. pneuma) in the inner man; "

Verš 23
But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
Gal 5:17 - For the flesh lusts against the Spirit, (o. pneuma) and the Spirit (o. pneuma) against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that all of you cannot do the things that all of you would.

Rim 7,1-4 - Na príklade o manželstve ukazuje, že pokrstení už nie sú podriadení Mojžišovmu zákonu: Keď žene umrie muž, stane sa slobodnou od manželského zväzku a môže sa vydať za iného a žiť preňho. Tak aj pokrstení, ktorí tajomne zomreli v krste s Kristom, stali sa slobodnými od záväzkov predošlého Zákona a majú žiť so vzkrieseným Kristom a preňho.

Rim 7,5 - "Kým sme boli v tele", t. j. v stave starého človeka, zaťaženého prvotným hriechom, čiže telesní. Hriešne vášne vyvolával Zákon v tom zmysle, že svojimi mnohými príkazmi a zákazmi stával sa príležitosťou alebo podnetom na hriech, nakoľko človek skôr sa kloní k zakázaným veciam. "Ovocie smrti", t. j. skutky, za ktoré je odplatou večná smrť.

Rim 7,6 - "Po novom, v Duchu", t. j. v stave milosti Ducha Svätého. "Nie po starom, podľa litery", t. j. v onom starom stave, keď ste boli pod Zákonom.

Rim 7,7 - Porov. Ex 20, 17. Mojžišov zákon sám osebe je dobrý, ale vlastne on priniesol presné poznanie toho, čo je zlé, zakázané, a pritom neposkytoval človeku potrebné milosti. Kde ho nebolo, svedomie človeka bolo slobodnejšie. Napríklad vnútorné hriechy žiadostivosti by sa nebrali tak vážne, keby Božie prikázanie výslovne nehovorilo: "Nepožiadaš!"

Rim 7,8 - Pavol opisuje dramatický vnútorný rozpor, ktorý človek skusuje sám v sebe.

Rim 7,9 - "Ja" je podľa všetkého štylistickou figúrou a znamená: my, ľudia.

Rim 7,13 - Zákon bol daný Bohom pre dobro človeka, a preto je dobrý a svätý. Sám teda priamo nepôsobí duchovnú smrť. Ale robí to v človeku zdedená náklonnosť na hriech. Tá zneužíva dobré prikázanie a privádza na človeka duchovnú smrť. Boh to dopustil, aby ľudia tým túžobnejšie očakávali Vykupiteľa.

Rim 7,14 - Zákon je duchovný pre svoj pôvod, ako aj preto, že chce človeku mravné dobro. "Ja som telesný", t. j. človek, ktorého ešte nepretvorila Kristova milosť.

Rim 7,15 - Človek je následkom dedičného hriechu tragicky rozorvaný, dá sa zvábiť zlej žiadostivosti (= zákon hriechu), ktorá je v nás zakorenená, hoci na druhej strane súhlasí s Božím zákonom a má v ňom zaľúbenie. Je to pravda, ktorú aj pohanský básnik dobre vycítil, keď povedal: "Vidím, čo je dobré, aj to schvaľujem, ale robím predsa to, čo je horšie…" (Ovídius). To, pravda, neznamená, že by sme neboli zodpovední za svoje hriechy. Apoštol tu chce len ukázať, v akom úbohom stave je hriešnik. Ako Pavol hovorí ďalej, kresťan posilňovaný Božou milosťou môže ovládať a premáhať zlú žiadostivosť.

Rim 7,24-25 - Z tohto biedneho stavu vyráža výkrik skoro zúfalý. A potom ako blesk vnáša svetlo do tragédie ľudskej bytosti slovo o Bohu, ktorý skrze Ježiša Krista vykupuje človeka.