Hľadaný výraz: Tit 1,5, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
5 Me meklem tu ande Crete, saxke e lashares so mai trobul te avel lashardo, ai te thos manushen kai den duma pa Del ande swako foro, ai de tu goji kal dieli kai sichardem tu.

1

mail   print   facebook   twitter