Hľadaný výraz: Sk 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“

1

mail   print   facebook   twitter