Vyhľadávaný výraz Mt+16,5-6 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.