Hľadaný výraz: Mt 1,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.

1

mail   print   facebook   twitter