Hľadaný výraz: Mk 1,44, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
44 Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.

1

mail   print   facebook   twitter