Hľadaný výraz: Jn 12,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

1

mail   print   facebook   twitter