Hľadaný výraz: Jdt 8,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď k nej prišli, povedala im: „Počúvajte ma, predstavitelia obyvateľov Betulie! Nie je správne, čo ste dnes hovorili pred ľudom a že ste sa zaviazali prísahou pred Bohom a vyhlásili ste, že vydáte mesto našim nepriateľom, ak nám za tie dni Pán nepríde na pomoc.

1

mail   print   facebook   twitter