Hľadaný výraz: Gn 22,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tu Abrahám povedal svojim sluhom: „Vy ostaňte tu s oslom; ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám.“

1

mail   print   facebook   twitter