Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),

1

mail   print   facebook   twitter