Hľadaný výraz: Ezd 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei.

1

mail   print   facebook   twitter