Hľadaný výraz: Est 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 a rozposlal listiny po všetkých krajinách svojej ríše, (písané) rozličnými jazykmi a rôznym písmom podľa toho, ako jeden každý národ rozumel a vedel čítať, že mužovia majú prvenstvo a vládu vo svojich domácnostiach. A kázal to rozhlásiť po všetkých národoch.

1

mail   print   facebook   twitter