Hľadaný výraz: 2Krn 33,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Aj vyrezávanú sochu, ktorú urobil, postavil v Božom dome, o ktorom Pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: „V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno naveky.

1

mail   print   facebook   twitter