Hľadaný výraz: 2Krn 13,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vy neviete, že Pán, Boh Izraela, dal naveky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi; jemu a jeho synom zmluvou soli?!

1

mail   print   facebook   twitter