Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
6 Lecz synów onych morderców nie pobił, jako napisano w księgach zakonu Mojżeszowego, gdzie rozkazał Pan, mówiąc: Nie pomrą ojcowie za synów, ani synowie pomrą za ojców, ale każdy za grzech swój umrze.

1

mail   print   facebook   twitter