Hľadaný výraz: 1Sol 1,3, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
3 Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felõl való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten elõtt, a mi Atyánk elõtt:

1

mail   print   facebook   twitter