Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
3 Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych,

1

mail   print   facebook   twitter