Hľadaný výraz: 1Pt 1,10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás.

1

mail   print   facebook   twitter