Hľadaný výraz: 1Kr 22,26, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Izraelský kráľ prikázal: Vezmi Míchu a odveď ho k veliteľovi mesta Amónovi a ku kráľovmu synovi Jóašovi.

1

mail   print   facebook   twitter