Hľadaný výraz: 1Kor 1,22, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
22 כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃

1

mail   print   facebook   twitter