Hľadaný výraz: 1 corinthians 16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. 3 Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar; 4 ak bude vhodné, aby som aj ja šiel, pôjdu so mnou. 5 No prídem k vám, keď prejdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, 6 ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. 7 Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky; dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. 8 V Efeze zostanem až do Turíc, 9 lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere; aj protivníkov je veľa. 10 Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, ako aj ja. 11 Nech ním teda nik neopovrhuje. Vyprevaďte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. 12 Čo sa týka brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz; príde však, len čo mu to bude vhod. 13 Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! 14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske. 15 Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom, že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým, 16 aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17 Teším sa prítomnosti Stefanasa, Fortunáta a Achaika, lebo oni doplnili to, čo ste vy nestačili urobiť, 18 osviežili môjho i vášho ducha. Nuž vážte si takýchto. 19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 21 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. 22 Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.

1

mail   print   facebook   twitter