výhody registrácie

Proroctvá


PROROCTVÁ

 

Proroctvá o Ježišovi Kristovi sú mnohé splnené a nemožno to považovať za náhodu. Už mnoho rokov pred narodením nášho spasiteľa Boh vnukol svojim prorokom proroctvá, v ktorých predpovedali udalosti spojené z narodením, životom a smrťou nášho Pána Ježiša Krista. Tu sú mnohé z nich:

 

Proroctvá starého zákona naplnené v Ježišovom živote

O Jeho narodení
Narodený z potomstva ženyGn 3,15Gal 4,4 * Mt 1,20
Narodený z pannyIz 7,14Mt 1,18.24.25
Syn BohaŽ 2,7Mt 3,17
Potomok Abraháma 1)Gn 22,18Mt 1,1 * Gal 3,16
Syn Izáka 2)Gn 21,12Lk 3,23.34
Syn Jakuba 3)Nm 24,17Lk 3,23.34
Z Júdovho kmeňa 4)Gn 49,10Lk 3,23.33
Z Rodiny Jesseho 5)Iz 11,1Lk 3,23.32
Z domu Dávidovho 6)Jer 23,5Lk 3,23.31
Narodený v Betleheme 7)Mich 5,1Mt 2,1
Obdarovaný darmiŽ 72,11 * Iz 6,6Mt 2,1.11
Herodes pozabíja detiJer 31,15Mt 2,16
1) Tu Boh určil, že Mesiáš bude potomok židov
2) Abrahám mal dvoch synov a Boh tu určil Izákov rod
3) Izák mal dvoch synov a Boh určil, ktorá polovica bude nositeľom požehnania
4) Jakub mal 12 synov a všetci sú Hebrejmi a tu Boh vylúčil 11/12
5) Boh to opäť spresňuje výberom jedinej rodiny z Júdovho kmeňa
6) Jesse mal najmenen 8 synov 1Sam 16,10-11 a Boh opäť výlučil všetkých okrem Dávida
7) Boh vylúčil všetky mestá a určil práve Betlehem
O Jeho podstate
Existoval už pred vekmiMich 5,1Kol 1,17 * Jn 1,1
Bude sa volať PánŽ 110,2Lk 20,41-44
Bude sa volať Emanuel = Boh s namiIz 7,14Mt 1,23
Bude prorokomDt 18,18Mt 21,11
Bude kňazomŽ 110,4Hebr 5,5-6
Bude sudcomIz 33,22Jn 5,30
Bude kráľomIz 33,22Mt 27,37
Špeciálne pomazanie Duchom SvätýmIz 11,2Mt 3,16-17
Nadšenie pre BohaŽ 69,10Jn 2,15-17
O Jeho službe
Predchádzaný ohlasovateľomIz 40,3Mt 3,1-2
Jeho služba začne v GalileiIz 9,1-2Mt 4,12.13.17
Jeho služba bude spravádzaná zázrakmiIz 35,5-6Mt 9,35
Učiteľ podobenstievŽ 78,2Mt 13,34
Vstúpi do chrámuMal 3,1Mt 21,12
Vstúpi do Jeruzalema na osliatkuZach 9,9Lk 19,35-37
Zavrhnutým kameňom pre židovŽ 118,221Pt 2,7
Svetlo pre pohanovIz 60,3;49,6Sk 13,47-48
O udalostiach po Jeho pohrebe
ZmŕtvychvstanieŽ 16,10Sk 2,31
NanebovstúpenieŽ 68,18Sk 1,9
Sedí po pravici BohaŽ 110,1Hebr 1,3

Proroctvá vyplnené behom jediného dňa

Nasledujúce proroctvá zo starého zákona, ktoré hovoria o zrade, skúške, smrti a pochovaní Ježiša boli vyrieknuté v rôznom čase mnohými prorokmi počas piatich storočí od 1000 po 500 pnl.  a predsa boli všetky do bodky vyplnené behom jediného dňa nášho Pána Ježiša Krista.

Zradený priateľomŽ 41,10Mt 10,4
Predaný za 30 striebornýchZach 11,12Mt 26,15
Peniaze budú hodené v Pánovom domeZach 11,13Mt 27,5
Kúpi sa za ne pole na pohrebiskoZach 11,13Mt 27,7

1) Zradený
2) Priateľom
3) Za 30 strieborných (nie 29)
4) Striebra (nie zlata)
5) Hodené (nie podané)
5) V Pánovom dome
6) Peniaze hučené na kúpu hrnčiarovho poľa

Opustený svojimi učeníkmiZach 13,7Mk 14,50
Obvinený falošným svedkomŽ 35,11Mt 26,59-61
Mlčal pred obžalobcamiIz 53,7Mt 27,12-19
Zranený a zbitýIz 53,5Mt 27,26
Zbitý a opľúvanýIz 50,6Mt 26,67
ZosmiešňovanýŽ 22,7-8Mt 27,31
Padol pod krížomŽ 109,24Jn 19,17 * Lk 23,26
Ruky a nohy prebodnutéŽ 22,17Lk 23,33
Ukrižovaný so zlodejmiIz 53,12Mt 27,38
Prihováral sa za svojich utlačovateľovIz 53,12Lk 23.34
Odvrhnutý vlastnýmiIz 53,3Jn 7,5.48
Nenávidený bez príčinyŽ 69,5Jn 15,25
Opustili ho aj priateliaŽ 38,12Lk 23,49
Potriasali hlavamiŽ 109,25Mt 27,39
Pozerali na nehoŽ 22,18Lk 23,35
Odev rozdelili a losovali oňŽ 22,19Jn 19,23-24
Trpel smädomŽ 69,22Jn 19,28
Ponúkli mu piť žlčŽ 69,22Mt 27,34
Volal opustený na BohaŽ 22,2Mt 27,46
Odovzdal sa BohuŽ 31,6Lk 23,46
Jeho kosti naboli polámanéŽ 34,21Jn 19,33
Jeho srdce bolo zlomenéŽ 22,15Jn 19,34
Prepichli mu bokZach 12,10Jn 19,34
Tma nad krajinouAm 8,9Mt 27,45
Pochovaný v hrobe bohatého mužaIz 53,9Mt 27,57-60

 

 

Odpovede na námietky.

a) Vyplnené proroctvá boli napísané v Ježišovom období, alebo neskôr.

Odpoveď: Ak Vás neuspokojuje to, že starý zákon bol uzavertý v roku 450 pred Kristom, tak si uvedomte, že Grécky preklad starého zákona bol dokončený 250 rokov pred našim letopočtom a preto je jasné, že je najmenej 250 rokov medzi napísaním proroctiev a medzi Ježišovým naplnením.

b) Ježiš sa zámerne snažil naplniť tieto proroctvá, lebo dostatočne poznal celý starý zákon.

Odpoveď: To by sa mohlo zdať ako možné, alo množstvo z týchto proroctiev boli mimo Ježišovej kontroly a nemohol ich nijako ovplyvniť, ako napríklad:

  1. Miesto narodenia
  2. Čas narodenia
  3. Spôsob narodenia
  4. Zrada
  5. Spôsob smrti
  6. Reakcie ľudí - opovrhovanie, opľúvanie
  7. Prepichnutie boku
  8. Že mu nepolámali kosti
  9. Pohreb

c) Naplnenie týchto proroctiev je čistá náhoda.

Odpoveď: Peter Stoner v časopise "Science speaks" (Chicago: Moody Press, 1963) vyjadruje, že pravdepodobnosť, aby bolo jedným mužom splnených len 8 proroctiev zo starého zákona o Mesiášovi, je 1 z 1017.

Teraz si skúsme predstaviť, čo to znamená. Ak by sme vzali presne toľko mincí (100 000 000 000 000 000 ks) a položili ich na územie štátu Texas, tak by pokryli celé územie do výšky 60cm. Teraz označme jednu mincu a vhoďme je niekde do tej kopy a premiešajme. A teraz ju jeden človek musí nájsť v celej tej kope. Akú má šancu, že vytiahne tú správnu?  Takto by sa dalo prirovnať splnenie len ôsmych proroctiev. 

Peter Stoner šiel ešte ďalej. Skúsil vyjadriť, aká je pravdepodobnosť splnenia 48 predpovedí. Šanca na vyplnenie je v tomto prípade 1 z 10157.

To číslo vyzerá takto:

1 z 100,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000

Záver

Iz 46,9-10: Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného. Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: „Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“ 

Iz 48,3.5: „Predošlé veci zjavil som oddávna, z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili. 5 zvestoval som ti to oddávna, skôr, než by sa stalo, som ti oznámil, by si nepovedal: »Moja modla to spravila, môj obraz a moja socha to rozkázala.« 


zdroj