výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sdc 12, 1-15

1 Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: „Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!“ 2 Jefte im povedal: „Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj s Amončanmi. Volal som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky. 3 Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A Pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli?“ 4 Potom Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galaádčania Efraimcov porazili, lebo hovorili: „Vy ste efraimskí utečenci. Galaád predsa býva medzi Efraimom a Manassesom.“ 5 Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: „Chcel by som prejsť“ - Galaádčania sa ho opýtali: „Si Efraimec?“ a ak odvetil: „Nie!“, 6 povedali mu: „Vyslov ‚šibboleth‘!“ Ak povedal ‚sibboleth‘, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov. 7 Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď Galaádčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galaádskom meste. 8 Po ňom súdil Izrael Abesan z Betlehema. 9 Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von; svojim synom priviedol tridsať dcér odinakiaľ. Súdil Izrael sedem rokov. 10 Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betleheme. 11 Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael desať rokov. 12 Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku. 13 Po ňom súdil Izrael Ilelov syn, Faratončan Abdon. 14 Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov. 15 Keď Ilelov syn, Faratončan Abdon zomrel, pochovali ho vo Faratone v Efraimsku, na pohorí Amalekitov.

Sdc 12, 1-15

Verš 1
Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: „Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!“
Sdc 8:1 - Efraimci mu povedali: „Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si šiel do boja proti Madiánčanom?“ A ostro sa s ním vadili.

Verš 14
Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov.
Sdc 10:4 - Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali v krajine Galaád tridsať miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny.

Sdc 12,1 - Efraimci žiarlili na prekvapujúce víťazstvo Galaádčanov. Azda im závideli aj korisť a obávali sa, že ich moc bude naďalej vzrastať.

Sdc 12,3 - "Vystavil som svoj život nebezpečenstvu" – doslovne: "položil som svoju dušu do svojich rúk." Porov. 9,17; 1 Sam 19,5; 28,21.

Sdc 12,4-6 - Každý efraimský utečenec, ak tvrdil, že nie je Efraimovec, musel dokázať svoje prehlásenie pri vyslovovaní hlásky "š" v slove "šibboleth" (=klas). Keď vyslovil "sibboleth" (výslovnosť efraimská), sa prezradil a hneď ho stihol trest smrti.

Sdc 12,7 - Vg: "… bol pochovaný vo svojom meste v Galaáde". Podľa 11,34 Jeftovým mestom bola Masfa.

Sdc 12,8-10 - Abesan (hebr. Ibsán) pochádzal z Betlehema galilejského (v území Zabulonovom). Pozri Joz 19,15. Betlehem v území Júdovom máva prídavok: "Júdsky" alebo "Efratský".

Sdc 12,11 - Ahialon (hebr. Elón – Dub). – Ajalon bol asi tam, kde je dnes Jalun, 4 hod. východne od Aky. (Iný bol Ajalon v území Danovom, 19,43.)

Sdc 12,13-15 - Faraton (hebr. Pir’áthón), pravdepodobne Far’atá, 12 km juhozápadne od Nablusa (Sichema). – K ustálenému zvratu "jazdiť na osliatkach" (znak bohatstva) porov. 5,10; 10,4.