výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mi 3, 1-12

1 Povedal som: „Čujte, pohlavári Jakuba a kniežatá Izraelovho domu, či nie vy máte poznať právo?“ 2 Nenávidíte dobro a milujete zlo, sťahujete z nich kožu a mäso z ich kostí. 3 Jedia mäso môjho ľudu; sťahujú z nich kožu, lámu im kosti a kúskujú ako do hrnca, ako mäso do kotla. 4 Potom budú kričať k Pánovi, ale nevyslyší ich, zakryje si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami. 5 Toto hovorí Pán proti prorokom, ktorí zavádzajú svoj ľud, ktorí, ak majú zubami čo hrýzť, volajú: „Pokoj!“ - proti tomu však, čo im nedá nič do úst, ohlasujú vojnu. 6 Preto budete mať noc bez videnia, budete mať temnotu bez veštby, nad prorokmi slnko zapadne a zatemnie sa deň nad nimi. 7 I budú sa hanbiť jasnovidci, červenať sa budú veštci a všetci si zahalia bradu, pretože niet Božej odpovede. 8 Ale ja som naplnený silou, duchom Pána, právom a chrabrosťou, aby som oznámil Jakubovi jeho hriech a Izraelu jeho zločin. 9 Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežatá domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia, 10 ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalem hriechom. 11 Ich pohlavári súdia za úplatok, ich kňazi učia za plácu, ich proroci veštia za peniaze, pritom sa opierajú o Pána a vravia: „Či nie je Pán medzi nami? Nepríde na nás nešťastie!“ 12 Preto pre vás zorú Sion ako pole, Jeruzalem bude zboreniskom a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou.

Mi 3, 1-12

Verš 9
Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežatá domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia,
Am 5:7 - Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem.
Am 6:12 - Či po skalách bežia kone a orú more na voloch? Veď ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu.

Verš 10
ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalem hriechom.
Ez 22:27 - Jej úradníci sú v jej strede ako vlky, ktoré kmášu korisť, chcú vylievať krv, ničiť životy, aby sa mohli zmocniť koristi.
Sof 3:3 - Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy; jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrýzali.

Verš 5
Toto hovorí Pán proti prorokom, ktorí zavádzajú svoj ľud, ktorí, ak majú zubami čo hrýzť, volajú: „Pokoj!“ - proti tomu však, čo im nedá nič do úst, ohlasujú vojnu.
Mi 2:11 - Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom, a luhal by: „Budem rečniť o víne a pálenke,“ to by bol rečník pre tento ľud.

Verš 6
Preto budete mať noc bez videnia, budete mať temnotu bez veštby, nad prorokmi slnko zapadne a zatemnie sa deň nad nimi.
Jer 15:9 - Sedemnásobná rodička uvädla, vydýchla dušu, ešte za dňa jej zašlo slnko, zahanbená je a potupená. Čo zvýši z nich, to vydám meču pred ich nepriateľmi,“ hovorí Pán.
Am 8:9 - V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň.
Joe 2:10 - Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo, slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas.

Mich 3,1-4 - Vodcovia ľudu by mali byť jeho právnou oporou, miesto toho však ho zdierajú a katujú. Ťažké obvinenia sú aj tu obrazne vyjadrené a týkajú sa pohlavárov Jakuba a kniežat domu Izraela, ktoré chodili po nepravej ceste.

Mich 3,5 - Tým, čo ich dobre odmenia, falošní proroci predpovedajú pokoj, blahobyt, ostatným vojnu, nešťastie.

Mich 3,6-7 - Boh nedá videnie falošným prorokom a nedá odpoveď na ich dotazy. Ich klamstvo vyjde najavo, preto si od hanby a žiaľu budú zakrývať bradu; porov. pozn. k Ez 24,17.

Mich 3,10 - Mocnári si stavajú v Jeruzaleme paláce z prostriedkov, získaných zdieraním ľudu.

Mich 3,11 - Pozri Jer 7,4.

Mich 3,12 - Toto proroctvo sa spomína Jer 26,18.