výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mi 2, 1-13

1 Beda tým, čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach; keď svitne ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách. 2 Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho, ak domy, zoberú ich; spáchajú násilie na mužovi i jeho dome, na človeku i jeho dedičstve. 3 Preto takto hovorí Pán: „Hľa, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo, z ktorého si nevytiahnete hrdlo, ani nebudete vykračovať vzpriamení, lebo je to zlý čas. 4 V ten deň vyrieknu o vás porekadlo a žialiť budú žalospevom. Povedia: »Úplne sme spustošení, dedičstvo môjho ľudu zamenil - ako mi ho berie! - Tým, čo nás odvedú, rozdelili naše pole.« 5 Preto nebudeš mať nikoho, kto by hodil povrázok pri žrebovaní v zhromaždení Pánovom.“ 6 „Nerečni!“ rečnia, „netreba týmto rečniť, nepríde potupa!“ 7 Takáto reč, dom Jakubov! Či je Pán netrpezlivý? Či je toto jeho dielo? Či nie sú moje slová dobré voči tomu, kto kráča spravodlivo? 8 Už dávno sa môj ľud stavia ako nepriateľ. Sťahuje plášť z tuniky tým, čo chodia spokojne, čo sa odvracajú od vojny. 9 Ženy môjho ľudu odháňate z domu im drahého, ich dietkam odnímate navždy moju slávu. 10 „Vstaňte a choďte, tu niet odpočinku.“ Pre nečistotu, čo nivočí hrozným nivočením. 11 Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom, a luhal by: „Budem rečniť o víne a pálenke,“ to by bol rečník pre tento ľud. 12 Áno, pozbieram ťa, Jakub, celého, áno, zhromaždím zvyšok Izraela, dám ich dokopy ako ovce v ovčinci, ako stádo uprostred paše; budú sa ozývať pre (množstvo) ľudí. 13 Pred nimi pôjde drvič, prelomia bránu, prejdú ňou a vyjdú. I pôjde pred nimi ich kráľ a Pán v ich čele.

Mi 2, 1-13

Verš 2
Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho, ak domy, zoberú ich; spáchajú násilie na mužovi i jeho dome, na človeku i jeho dedičstve.
Iz 5:8 - Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu, takže nieto viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní.

Verš 3
Preto takto hovorí Pán: „Hľa, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo, z ktorého si nevytiahnete hrdlo, ani nebudete vykračovať vzpriamení, lebo je to zlý čas.
Am 5:13 - Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas.

Verš 5
Preto nebudeš mať nikoho, kto by hodil povrázok pri žrebovaní v zhromaždení Pánovom.“
Dt 32:8 - kedy určoval Najvyšší kraje národom, kedy podelil Adamových synov, vymedzil národom hranice dľa počtu synov Izraelových.

Verš 6
„Nerečni!“ rečnia, „netreba týmto rečniť, nepríde potupa!“
Iz 30:10 - čo vravia vidiacim: „Neviďte!“ a prorokom: „Neprorokujte nám pravdu, hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá,
Am 7:16 - Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš: »Neprorokuj proti Izraelu a netrať reči proti Izákovmu domu!«

Mich 2,1-4 - Je to pokračovanie v hrozbe Izraelu a Júdovi pod rozličnými obrazmi.

Mich 2,1 - Už tým, že na svojich lôžkach vymýšľajú nespravodlivé plány, páchajú zločin.

Mich 2,4 - Slová: "Ako mi ho berie!" sú zúfalým výkrikom nad tým, že Boh miesto slobodnej vlasti dá Izraelu cudziu krajinu, v ktorej budú zajatými otrokmi.

Mich 2,5 - Izraeliti si kedysi povrázkom porozmeriavali a žrebovaním rozdelili zasľúbenú zem. Keď ich nepriateľ odvedie z tej zeme do zajatia, nebudú sa mať na čom deliť.

Mich 2,6 - Falošní proroci zakazujú Pánovým prorokom tlmočiť ľudu výhražné proroctvá. Ale Boh odpovedá, že musia kráčať priamo, žiť spravodlivo, ak chcú priaznivé proroctvá.

Mich 2,8 - Je to výčitka prorokovým nepriateľom.

Mich 2,9 - Odháňaním matiek vrhajú dietky do biedy, a tak im odnímajú slávu, radosť, ktorú im dal Boh.

Mich 2,10 - Zmysel: Musíte odísť do zajatia, pretože nemôžete mať odpočinku v Svätej zemi, ktorú znesväcujete svojou nečistotou.

Mich 2,11 - Hriešnici by chceli prorokov, ktorí by im predpovedali len príjemné veci. Lenže takí proroci by klamali. Prorok takýmto spôsobom karhá izraelský ľud, ktorý mu nechce rozumieť.

Mich 2,12-13 - Ale Pán nepredpovedá len nešťastie; sľubuje aj spásu. On sám bude zas kráčať v čele svojho ľudu a otvorí mu brány zajatia; porov. Iz 52,12.