výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jer 47, 1-7

1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón porazil Gazu. 2 Toto hovorí Pán: „Hľa, vystupujú vody od severu, stávajú sa rozvodneným potokom, zaplavujú zem a všetko, čo je na nej, mesto i jeho obyvateľov. A ľudia volajú, kvília všetci obyvatelia zeme 3 od dupotu kopýt jeho žrebcov, od lomozu vozov, od hrkotu kolies. Otcovia sa neobrátia k deťom, lebo im klesajú ruky 4 pre deň, ktorý prišiel zničiť všetkých Filištíncov a vyhubiť Týru a Sidonu posledné zvyšky spojencov. Áno, Pán zničí Filištíncov, zvyšky ostrova Kaftor. 5 Na Gazu príde plešivosť, Askalon je znivočený; pozostatky Enakovcov, dokedyže sa budete zraňovať? 6 Ó, Pánov meč, dokedy nebudeš mať odpočinku? Vráť sa do svojej pošvy, oddýchni si a prestaň! 7 Akože si odpočinie, keď mu Pán dal rozkaz? Proti Askalonu a brehu mora, kam ho postavil.“

Jer 47, 1-7

Verš 3
od dupotu kopýt jeho žrebcov, od lomozu vozov, od hrkotu kolies. Otcovia sa neobrátia k deťom, lebo im klesajú ruky
Jer 4:13 - Hľa, dvíha sa ako oblaky, jeho vozy sú sťa víchrica, jeho kone sú rýchlejšie od orlov. Beda nám, sme zničení!
Jer 6:23 - Držia kušu a kopiju, ukrutní sú a bez milosti, ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch, vystrojení ako muž do vojny proti tebe, dcéra Sionská.“
Iz 5:28 - Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica.

Verš 4
pre deň, ktorý prišiel zničiť všetkých Filištíncov a vyhubiť Týru a Sidonu posledné zvyšky spojencov. Áno, Pán zničí Filištíncov, zvyšky ostrova Kaftor.
Jer 25:22 - všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidonu a kráľov pobrežia, ktoré je za morom.

Verš 5
Na Gazu príde plešivosť, Askalon je znivočený; pozostatky Enakovcov, dokedyže sa budete zraňovať?
Jer 25:20 - celú zmiešaninu národov a všetkých kráľov krajiny Us; všetkých kráľov filištínskej krajiny: Askalon, Gazu, Akaron a zvyšky Azotu.
Dt 14:1 - Ste synmi Pána, svojho Boha: nerobte si zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtveho;
Jer 16:6 - Veľkí i malí pomrú v tejto krajine, nepochovajú ich, ani ich neoplačú a nik sa neporaní, ani neostrihá pre nich.

Jer 47,1 - Správu, že faraón v tomto čase porazil Gazu, nám história nezanechala. – O Gaze pozri pozn. k 1 Sam 6,17.

Jer 47,2 - Nepriateľom od severu sú Babylonci.

Jer 47,4 - Filištínci aj podľa Am 9,7 pochádzajú z ostrova Kaftor. Obyčajne stotožňujú tento ostrov s Krétou. Kréťania a Filištínci sa častejšie spomínajú vedľa seba (Ez 25,16; Sof 2,5).

Jer 47,5 - Plešina je znakom smútku. O Askalone pozri pozn. k 1 Sam 6,17. Slovo "Enakovci" prekladáme podľa LXX. Dnešná hebr. osnova a s ňou aj Vulg číta: "pozostatky ich údolia", čo nedáva dobrý zmysel. -Enakovci boli kmeňom obrov, praobyvateľov krajiny Filištíncov. Pochádzali od Enaka; porov. Joz 11,22. Tu však meno Enakovcov označuje ich nástupcov, Filištíncov. – O zárezoch na znak smútku pozri pozn. k 16,5-7.

Jer 47,7 - Krajina Filištíncov ležala na pobreží Stredozemného mora.