výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Jób 12, 1-25

1 υπολαβων δε ιωβ λεγει 2 ειτα υμεις εστε ανθρωποι η μεθ' υμων τελευτησει σοφια 3 καμοι μεν καρδια καθ' υμας εστιν 4 δικαιος γαρ ανηρ και αμεμπτος εγενηθη εις χλευασμα 5 εις χρονον γαρ τακτον ητοιμαστο πεσειν υπο αλλους οικους τε αυτου εκπορθεισθαι υπο ανομων 6 ου μην δε αλλα μηδεις πεποιθετω πονηρος ων αθωος εσεσθαι οσοι παροργιζουσιν τον κυριον ως ουχι και ετασις αυτων εσται 7 αλλα δη επερωτησον τετραποδα εαν σοι ειπωσιν πετεινα δε ουρανου εαν σοι απαγγειλωσιν 8 εκδιηγησαι δε γη εαν σοι φραση και εξηγησονται σοι οι ιχθυες της θαλασσης 9 τις ουκ εγνω εν πασι τουτοις οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα 10 ει μη εν χειρι αυτου ψυχη παντων των ζωντων και πνευμα παντος ανθρωπου 11 ους μεν γαρ ρηματα διακρινει λαρυγξ δε σιτα γευεται 12 εν πολλω χρονω σοφια εν δε πολλω βιω επιστημη 13 παρ' αυτω σοφια και δυναμις αυτω βουλη και συνεσις 14 εαν καταβαλη τις οικοδομησει εαν κλειση κατα ανθρωπων τις ανοιξει 15 εαν κωλυση το ωδωρ ξηρανει την γην εαν δε επαφη απωλεσεν αυτην καταστρεψας 16 παρ' αυτω κρατος και ισχυς αυτω επιστημη και συνεσις 17 διαγων βουλευτας αιχμαλωτους κριτας δε γης εξεστησεν 18 καθιζανων βασιλεις επι θρονους και περιεδησεν ζωνη οσφυας αυτων 19 εξαποστελλων ιερεις αιχμαλωτους δυναστας δε γης κατεστρεψεν 20 διαλλασσων χειλη πιστων συνεσιν δε πρεσβυτερων εγνω 21 εκχεων ατιμιαν επ' αρχοντας ταπεινους δε ιασατο 22 ανακαλυπτων βαθεα εκ σκοτους εξηγαγεν δε εις φως σκιαν θανατου 23 πλανων εθνη και απολλυων αυτα καταστρωννυων εθνη και καθοδηγων αυτα 24 διαλλασσων καρδιας αρχοντων γης επλανησεν δε αυτους οδω η ουκ ηδεισαν 25 ψηλαφησαισαν σκοτος και μη φως πλανηθειησαν δε ωσπερ ο μεθυων

Jób 12, 1-25

Verš 4
δικαιος γαρ ανηρ και αμεμπτος εγενηθη εις χλευασμα
Jób 16:10 - ακισιν οφθαλμων ενηλατο οξει επαισεν με εις σιαγονα ομοθυμαδον δε κατεδραμον επ' εμοι
Jób 17:2 - λισσομαι καμνων και τι ποιησας
Jób 21:3 - αρατε με εγω δε λαλησω ειτ' ου καταγελασετε μου
Jób 30:1 - νυνι δε κατεγελασαν μου ελαχιστοι νυν νουθετουσιν με εν μερει ων εξουδενουν πατερας αυτων ους ουχ ηγησαμην ειναι αξιους κυνων των εμων νομαδων
Prís 14:2 - ο πορευομενος ορθως φοβειται τον κυριον ο δε σκολιαζων ταις οδοις αυτου ατιμασθησεται

Verš 6
ου μην δε αλλα μηδεις πεποιθετω πονηρος ων αθωος εσεσθαι οσοι παροργιζουσιν τον κυριον ως ουχι και ετασις αυτων εσται
Jób 21:7 - δια τι ασεβεις ζωσιν πεπαλαιωνται δε και εν πλουτω
Ž 73:11 - ινα τι αποστρεφεις την χειρα σου και την δεξιαν σου εκ μεσου του κολπου σου εις τελος
Jer 12:1 - δικαιος ει κυριε οτι απολογησομαι προς σε πλην κριματα λαλησω προς σε τι οτι οδος ασεβων ευοδουται ευθηνησαν παντες οι αθετουντες αθετηματα
Hab 1:3 - ινα τι μοι εδειξας κοπους και πονους επιβλεπειν ταλαιπωριαν και ασεβειαν εξ εναντιας μου γεγονεν κρισις και ο κριτης λαμβανει

Verš 11
ους μεν γαρ ρηματα διακρινει λαρυγξ δε σιτα γευεται
Jób 6:30 - ου γαρ εστιν εν γλωσση μου αδικον η ο λαρυγξ μου ουχι συνεσιν μελετα
Jób 34:3 - οτι ους λογους δοκιμαζει και λαρυγξ γευεται βρωσιν

Verš 14
εαν καταβαλη τις οικοδομησει εαν κλειση κατα ανθρωπων τις ανοιξει
Jób 9:12 - εαν απαλλαξη τις αποστρεψει η τις ερει αυτω τι εποιησας
Jób 11:10 - εαν δε καταστρεψη τα παντα τις ερει αυτω τι εποιησας
Zjv 3:7 -

Verš 17
διαγων βουλευτας αιχμαλωτους κριτας δε γης εξεστησεν
2Sam 15:31 - και ανηγγελη δαυιδ λεγοντες και αχιτοφελ εν τοις συστρεφομενοις μετα αβεσσαλωμ και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την βουλην αχιτοφελ κυριε ο θεος μου
2Sam 17:14 - και ειπεν αβεσσαλωμ και πας ανηρ ισραηλ αγαθη η βουλη χουσι του αραχι υπερ την βουλην αχιτοφελ και κυριος ενετειλατο διασκεδασαι την βουλην αχιτοφελ την αγαθην οπως αν επαγαγη κυριος επι αβεσσαλωμ τα κακα παντα
2Sam 17:23 - και αχιτοφελ ειδεν οτι ουκ εγενηθη η βουλη αυτου και επεσαξεν την ονον αυτου και ανεστη και απηλθεν εις τον οικον αυτου εις την πολιν αυτου και ενετειλατο τω οικω αυτου και απηγξατο και απεθανεν και εταφη εν τω ταφω του πατρος αυτου
Iz 19:12 - που εισιν νυν οι σοφοι σου και αναγγειλατωσαν σοι και ειπατωσαν τι βεβουλευται κυριος σαβαωθ επ' αιγυπτον
Iz 29:14 - δια τουτο ιδου εγω προσθησω του μεταθειναι τον λαον τουτον και μεταθησω αυτους και απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων κρυψω
1Kor 1:19 -
2Sam 15:31 - και ανηγγελη δαυιδ λεγοντες και αχιτοφελ εν τοις συστρεφομενοις μετα αβεσσαλωμ και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την βουλην αχιτοφελ κυριε ο θεος μου

Verš 20
διαλλασσων χειλη πιστων συνεσιν δε πρεσβυτερων εγνω
Jób 32:9 - ουχ οι πολυχρονιοι εισιν σοφοι ουδ' οι γεροντες οιδασιν κριμα
Iz 3:2 - γιγαντα και ισχυοντα και ανθρωπον πολεμιστην και δικαστην και προφητην και στοχαστην και πρεσβυτερον

Verš 21
εκχεων ατιμιαν επ' αρχοντας ταπεινους δε ιασατο
Ž 107:40 -

Verš 22
ανακαλυπτων βαθεα εκ σκοτους εξηγαγεν δε εις φως σκιαν θανατου
Mt 10:26 -
1Kor 4:5 -

Verš 23
πλανων εθνη και απολλυων αυτα καταστρωννυων εθνη και καθοδηγων αυτα
Ž 107:38 -

Verš 24
διαλλασσων καρδιας αρχοντων γης επλανησεν δε αυτους οδω η ουκ ηδεισαν
Ž 107:4 - εξομολογησομαι σοι εν λαοις κυριε και ψαλω σοι εν εθνεσιν
Ž 107:40 -

Job 12,7-25 - Kto si chce v plnej miere vysvetliť utrpenie Jóbovo, tomu nestačí odvolávať sa na Božiu múdrosť, o ktorej nemôže nikto mať pochybnosti, keďže aj nemé tvorstvo svojím počínaním podáva dôkazy o nej (verš 7–10), ale musí brať zreteľ aj na iné Božie vlastnosti. Nestačí ani odkazovať na životnú skúsenosť starších predkov (verš 12). Lebo pozorovanie Božej múdrosti – ako ňou pôsobí Boh v celom viditeľnom svete – dostatočne ukazuje, že Boh nezávisle na vôli kohokoľvek, bez ohľadu na zásluhu alebo vinu môže dopustiť nešťastia. Boh nechce zlo, ale ho pripúšťa, lebo človek má slobodnú vôľu.

Job 12,11 - Ľudský život je dosť krátky, a preto nestačí, aby jednotlivec nadobudol v ňom dostatočnú životnú múdrosť.

Job 12,16 - Pri hriešnych zvodcoch stretáme sa v živote s ľuďmi, ktorí bez svojej viny dostali sa do osudného bludu.