Hľadaný výraz: Rim 11,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou, pohoršením a odplatou. 10 Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!“

1

mail   print   facebook   twitter